Крумовградско пиво

юли 29, 2008

Археологически паметници: Тракийски Надгробни Могили

Амфора

Амфора

Лампа, с. Звънарка

Лампа, с. Звънарка

В период от близо десет века траките са оставили стотици надгробни могили, които са добре проучени.
Откритите в Крумовградско надгробни могили са заснети, но разкопки не са проведени. Тракийските надгробни могили при с. Звънарка са най-много в района. Най-голямата могила се намира до училището. Местността се нарича Гуля. Могилата е висока 3 м, а диаметърът на основата- 12 м. При направа на черен път за нивите на селото е разрушен североизточният и ъгъл. От източната страна на шосето местността се нарича Бакърджик. Тук се намират 5 по-малки могили. Диаметърът на основата им е от 8 до 12 м, а височината им е до 3 м. Всичките имат полусферична форма, а върховете им са слабо заоблени. Между могилите е мюсюлманското гробище на селото. Цялата площ е оградена с циментови колове и телена мрежа.
На 200 м северно от тези могили в горния край на село Овчари има голяма могила. Основата й е 15 м, а височината 5 м. На върха на могилата е израснало голямо дърво. В нивите до селото при реконструкцията на шосето за Крумовград е разрушен каменен зид с калов разтвор. При проучване на терена е намерена каменна колона, дълга 2,50 м и дебела 0,40 м. На същото място е намерен и каменен капител /публикуван за първи път в настоящия албум на стр. 2/

Тракийски надгробни могили, с. Аврен

Тахиметрична снимка на могила, с. Аврен

Тахиметрична снимка на могила, с. Аврен

При селото се намират две надгробни могили. Първата е над селото, на висок връх, обрасъл с големи дървета. Местността се нарича Старото гробище. Най-високата част на върха е заета от полянка с елипсовидна форма. Могилата заема западната, най висока част. Основата на могилата е кръгла с размери 24 м в диаметър и височина 8 м. Преди 40 години могилата е разкопана. Изкопът представлява канал с дължина 25 м, изкопан в посока северозапад-югоизток. С него тя е разделена на три части. При разкопаването не е намерен погребален инвентар.
Втората могила се намира на 3 км северно от селото. Местността се нарича Селището или Юртата, а самата могила – Чуката. През Средновековието по цялата й повърхност са изкопали гробове, от които на места са останали отделни камъни. Могилата има диаметър 25 м, измерен при основата й, и височина 6 м.
При полска работа от средновековните гробове са намирани стъклени и бронзови накити.

Реклама

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.