Крумовградско пиво

юли 29, 2008

Археологически Паметници: Тракийски Скални Гробници

Гробница, с. Татул

Гробница, с. Татул

Гробница, с. Равен

Гробница, с. Равен

Други уникални паметници на тракийската култура са скалните гробници. Те са изсечени в ниската част на голяма скала. Поради куполообразната им вътрешна форма населението ги нарича Каменен хамбар. Входът обикновено има елипсовидна форма. Той е бил затварян с издълбана по очертанията каменна плоча, след което е затрупван с камъни и пръст. В откритите гробници не е намерен погребален инвентар. Гробницата при с. Равен се намира на 150 м южно от селото. Скалата, в която е изсечена, доминира над околния терен. Отвътре гробницата има полусферична форма. Основата е с размери 2,30 х 1,80 м, Височина 1,65 м. Входът е обърнат към изток. Той има форма на елипса /или правоъгълник със заоблени краища/. Ширината е 1,10 м, а височината 1,45 м. Около отвора е издълбан жлеб за легло на плочата, която го е затваряла. В единия край на гробната камера е издълбано ложе с ширина 0,40 м и дължина 0,90 м.
Втората гробница се намира на 4 км източно от селото. Местността се нарича Дере на шумата. Наблизо е местността Големите деца, където има скални ниши. Гробницата е издълбана в голям скален масив. Гробната камера има полусферична форма. Основата е елипсовидна с размери 2 х 1,20 м, височина 1,60 м. Отворът е обърнат към югоизток. Той има правоъгълна форма с размери 1,25 х 0,45 м.
В землището на селото е имало и тpeтa гробница, която е била разрушена.

Реклама

Блог в WordPress.com.